Vad är radon?

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas under sönderdelningen av det radioaktiva elementet radio. När gasen bryts ned bildas så kallade radonfilament, som är radioaktiva metallatomer. Radon är fångat i det damm vi andas in och kommer in i luftstrupen och lungorna. Radon kan orsaka lungcancer.

Hur vet jag om jag har radon hemma eller på företaget?

Mätningar är det enda sättet att veta om det finns radongas i ditt hem eller rum. Radonhalten mäts i becquerel (Bq / m3) per kubikmeter luft. 1 Bq / m3 betyder att en atom sönderfaller per sekund per kubikmeter luft. Var är
radon? Radon finns överallt: i marken, i luften och i vattnet. Radon i ett hus kan komma från tre olika källor, jord under och runt huset byggmaterial och även tappvatten. Det är därför viktigt att göra en radonmätning konsekvent.

Radon i jorden

Jord är den vanligaste källan till radon. Som ett resultat har många städer studerat radonsituationen i jorden. Om du vill veta mer om radon i jorden du bor i, kontakta din stads hälso- och miljöskyddskontor eller motsvarande.

Radon i byggmaterial

Alla stenbyggnadsmaterial (betong, tegel, luftbetong, etc.) innehåller radium, vilket frigör radon. Radioinnehållet är vanligtvis så lågt att det inte utgör någon hälsorisk, men det finns undantag. En av dem är lättbetong tillverkad av alunskiffer som kallas grön cement, som användes från 1929 till slutet av 1970 -talet. Ytter- och innerväggarna och den blå betongen på golvet kan ge radongasnivåer upp till 1000 Bq/m3 . När luftutbytet är mindre.

Idag produceras inte mycket höga radiumbyggnadsmaterial, vilket innebär en betydande risk för radon.

Radon i vatten

Det är ovanligt att stadens tappvatten har höga halter av radon pågrund av vattenfilter med jämna mellanrum. Men från bergborrade brunnar och kalla källor kan dock innehålla radon. Vatten över 100 Bq / l klassificeras som användbart som reserv, och vatten över 1000 Bq / l anses olämpligt för livsmedelsanvändning.

Höga radonnivåer i dricksvatten kan indikera höga interna radonnivåer. Därför, om du märker höga nivåer av radon i vatten, gör alltid radonmätningar i rumsluften. Det mesta av radon släpps ut i inomhusluften när man dränerar vatten som innehåller radon eller använder det i en tvättmaskin eller diskmaskin. I regel, om radonhalten i vattnet är 1000 Bq / l, kommer cirka 100 Bq / m3 att tillsättas till rumsluften. Om din fastighet inte hämtar vatten från kommunen utan att du istället har en egen brunn är det viktigt att göra vattenprov på egen brunn själv med jämna mellanrum för att vara säker på kvaliteten på ditt vatten.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *