Vad är en plåtkonsult

Vad är en plåtkonsult

Det är alltid bra att hålla kontakten med plåtkonsulter på plåttak och/eller fasadprojekt. Så vi har samlat kontaktuppgifter för olika plåtkonsulter över hela landet på vår webbplats. För att förstå vad en plåtkonsult är och vad han gör frågade jag Rauno Seimilä från Mälardalens Plåtkonsult AB, en av de listade plåtkonsulterna.

Vad gör en plåtkonsult?

De flesta plåtkonsulter testar vattentätningsskikten på tak och fasader. Plåtkonsulter har ett särskilt utrymme för att undersöka plåtdelar, så de skapas av experter med grunderna nere. Läs projekt som kontrakt, tekniska beskrivningar, ritningar etc. innan du anger dem.

Vem kan kontakta en plåtkonsult?

Till exempel alla som behöver en plåtsexpert vid renovering, design och formning av plåt. De kan vara promotorer, fastighetsägare, designers, arkitekter, byggare, plåtslagare, chefer, ägare, bostadsrättsföreningar etc.

Vilka är de vanligaste frågorna från fastighetsägarna?

Arkitekter / planerare lär sig om olika typer av konstruktioner i plåtdetaljer som putsade tak och fasader. Plåtslagare söker råd om olika lösningar om en viss konstruktion överensstämmer med AMA. Husägare och andra undrar ofta hur en inspektion görs och hur mycket den kostar.

Vilka är de vanligaste utmaningarna?

  • Besiktning vid nybyggnation av lägenheten.
  • Besiktning vid renovering av olika typer av byggnader.
  • Kontrollera fastigheter vid renoveringar.
  • Skapa tekniska dokument och eller förfrågningsunderlag.
  • Att fungera som en konsult där man blir anlitad som plåtkonsult

Hur blir man plåtkonsult?

Som plåtkonsult är det viktigt att ha erfarenhet av plåtlager för att veta hur och hur man bearbetar plåt för att projektet ska uppfylla professionella och WADA -krav. Kontraktsexamen kan tillhandahållas under kursen för att bättre förstå AB0 och ABT 06 regler och lagar. Du kan också träna i AMA.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *