Utbildningar till ditt företag

Utbildningar till ditt företag

Oavsett om du är en egen företagare eller anställd på ett företag med en HR-position eller liknande, där du har hand om kunskaperna hos de anställda och ser till att utbildningar äger rum. Bortsett från vad man gör så är det viktigt att ens anställda har korrekta utbildningar för alla jobb, inte bara för att kunna utföra själva arbetet, men även för att man ska ha ett snyggt ansikte utåt som företag.

Vad finns det för olika utbildningar?

Det finns många olika utbildningar i arbetsmarknaden att välja mellan, nedan kommer vi lista några och även lite information om vad de innebär.

AMA EL 19 kurs

AMA EL ansvarar för allmän dokumentation och arbetsbeskrivningar för eltekniska arbeten. AMA EL 19 är en referensfabrik där el- och telekommunikationsverk etableras och används som grund för efterföljande arbeten. Denna kurs ger dig god grundläggande kunskap om hur man använder och tillämpar AMA EL 19 för förklaringar, hur man skapar tekniska förklaringar enligt AMA EL 19 och hur man relaterar till juridiska avtal.

CE-märkning

Denna kurs beskriver maskintillverkarens och användarens definitioner och krav. Andra direktiv som kan påverka den modifierade maskinen. Andra viktiga lagar och direktiv omfattas, inklusive information om produktansvarslagar, EMC-direktiv, ATEX-direktiv, LVD-direktiv och dokument som gäller när och hur standarder tolkas mest.

PLC kurs

Denna kurs ger studenterna grundläggande kunskaper om hur man använder och programmerar PLC-system, samt hur man felsöker denna typ av maskin. Kursen är för dem som behöver grundläggande kunskaper om drift och programmering av ett PLC-system. Du kommer att få denna kunskap på bara tre dagar. Huvudfokus är en grundläggande förståelse för tekniken, med särskild uppmärksamhet åt hur man felsöker maskiner i ett PLC-system . Om du vill fördjupa dina kunskaper senare erbjuder vi en rad integrerade kurser om olika typer av automatisering, beroende på dina intressen och behov.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *