Tätningsprodukter inom industrin

Tätningsprodukter inom industrin

Inom olje- och gasindustrin används tätningsprodukter för att förhindra att smuts, vatten eller andra skadliga ämnen kommer in i och skadar maskiner. Tätningar är viktiga för att skydda olika komponenter som tätningar, sladdar och lager. Vid tillverkning av tätningar är det viktigt att använda det bästa materialet för det avsedda användningsområdet. Olika arbetsmiljöer kan kräva material med olika grader av kemikalie- och temperaturbeständighet.

Svåra förhållanden

I alla aspekter av olje- och gasprospektering är det viktigt att välja rätt material för att din förpackning ska fungera effektivt. Produktion av olja och gas kräver förpackningssystem som kan fungera vid höga och höga temperaturer. Högre temperaturer och ökad värmeexponering har skapat behovet av material som tål dessa extrema förhållanden. Under dessa extrema förhållanden krävs ytterligare material som hjälper till att uppnå tillräcklig tätningsprestanda. De material som vanligtvis används i dessa system har utmärkt motståndskraft mot temperatur och kemikalier, som exempelvis nitril, därför är det populärt att använda sig av tätningar som O-ringar i nitril. På grund av dess relativt låga mekaniska egenskaper kan den dock skjutas genom packningshålen under drift. Därför är det viktigt att minska tätningsavståndet för att undvika stillestånd och kostsamt underhållsarbete. Detta kan vara en verklig utmaning under vissa förhållanden.

Förbättring

På grund av dess egenskaper används högpresterande termoplast ofta i packningar och packningar inom petroleum- och gasindustrin. PTFE tätningar och PPS används huvudsakligen för packningar eftersom de har utmärkt kemisk beständighet och är lämpliga för tuffa miljöer. Men om glidning är en faktor kan PEEK vara mer lämpligt på grund av den låga friktionskoefficienten för PTFE.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *