Att tänka på vid transport till sjöss

Att tänka på vid transport till sjöss

Alla varor som transporteras till sjöss måste hanteras korrekt, inklusive lagring, separation och säkring, för att inte utgöra en säkerhetsrisk för fartyget.

Farligt gods är ämnen och föremål som innehåller unikt farligt gods som kan skada människor, djur och miljö under sjötransport. För dessa ämnen finns en komplett uppsättning regler, IMDG -koden. Det beskriver specifikt hur man märker, packar, deklarerar och separerar varor under transport.

Förpackade varor och bulkvaror

Vid transport av varor till sjöss måste man skilja mellan förpackade varor och bulkvaror. Förpackad produkt innesluten i en behållare (sid. Original. Trummor, burkar, lådor, fordon, containrar).

Bulktransport innebär att lasten lastas direkt i fraktbåtens lastrum utan ytterligare inneslutning. Det vill säga att den är packad och vanligtvis laddad i bulk.

Deklaration av farligt gods eller föroreningar

Fartyg som transporterar gods som anses vara farligt eller förorenande måste lämna in en så kallad farligt godsdeklaration, oavsett storlek. Denna rapport gäller fartyg som avgår från svenska hamnar eller terminaler eller anländer från hamnar utanför EU och på väg till svenska hamnar eller hamnar.

Informationen är obligatorisk att påvisa och måste skickas elektroniskt till det svenska sjöfartsstoppfartygets, genom ett system som kallas för Maritime Single Window (MSW), ett rapporteringssystem som drivs av Sjöfartsverket i Sverige.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *