Vad krävs för att bygga en brygga?

Vad krävs för att bygga en brygga?

Det första man måste tänka på när man ska bygga nåt på egen mark, eller kommunal mark, är lagarna som gäller kring bryggor vad du får göra, detta utöver material och planering såklart.

Lagar kring byggande

Byggandet av bryggor kräver alltid markägarens godkännande. Det är bäst att vara skriftlig. Frågan om att bygga bryggor på kommunal mark måste alltid diskuteras med mark- och planeringsmyndigheterna. Ansökan om undantag från strandskydd har lämnats in till Sala-Heby miljöavdelning. För naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen eller Natura 2000-distriktet hanterar länsstyrelsen undantag från strandskyddet. Bryggor med mer än tio båtplatser kräver bygglov förutom att undvika kustskydd. Alla byggnader som placeras på bryggan (oavsett storlek, inklusive så kallade fristående skjul) kräver bygglov och strandskyddstester.

Vad för material krävs då för att bygga en brygga?

Beroende på ändamålet, till exempel om det är en badbrygga, båtbrygga eller nån annan typ av brygga, så varierar material och de bryggtillbehör du behöver. Är du inne på att bygga exempelvis båtbryggor kan det vara bra att ha exempelvis y-bommar för att man säkert ska kunna parkera sin båt, eller kanske ha en båtslip för att man enkelt ska kunna sjösätta och få upp båten från vattnet enkelt. Eller om man har en brygga mer avsedd för bad, då måste man såklart ha en badstege för bryggan.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *