Tillitsbaserat ledarskap – bli en bättre ledare genom tydligare ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap – bli en bättre ledare genom tydligare ledarskap

CoreCode erbjuder flera utbildning för att förbättra ditt ledarskap och hur du kan förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. Den mest populära utbildningen är UGL, vilket står för utveckling av grupp och ledare. Detta är överlägset Sveriges mest populära ledarskapsutbildning och är mycket efterfrågad på marknaden. I UGL utbildningen eller kurserna utbildas du som har ambitionen till att bli en ledare som vill leda genom utvecklande och tillitsbaserat ledarskap. Utbildningen stödjer chefer, ledare och medarbetares utveckling. Ett utvecklande och tillitsfullt ledarskap leder till att individer och organisationen utvecklas så att den ömsesidiga tilliten ökar.

Under utbildningen lär du dig om destruktiva strukturer och verktyg samt modeller som kan användas efter utbildningen. Det är mycket bra för ledare och teamledare att ha denna typ av information och verktyg som hjälper dig att hantera de olika situationer som kan uppstå på arbetsplatsen. Utbildningen passar alla som arbetar i gruppen. Allt från chefer till anställda.

Fördjupningskursen i UGL fokuserar på din personliga utveckling och fördjupar din förståelse för dig själv, samt ökar din kunskap om de grundläggande förutsättningarna som krävs för att bli en bra ledare. I JGL-utbildningen får du lära dig mer om ledarskap, kommunikation, feedback och konflikthantering, som är viktiga för att uppnå bra ledarskap.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *