Sverige kräver körkort för vattenskotrar från och med den 1 maj 2022

Sverige kräver körkort för vattenskotrar från och med den 1 maj 2022

Den 1 maj 2022 kommer det att krävas körkort för vattenskoter i Sverige. Transportstyrelsen har ställt upp ett antal krav som utbildningen måste innehålla. För att få köra en vattenskoter måste du vara minst 16 år gammal och ha klarat ett teoriprov och ett praktiskt färdighetsprov. Du måste också kunna visa att du kan hantera farkosten på ett säkert sätt i olika situationer.

Om du kör en vattenskoter med en motoreffekt på mer än 40 kW måste du också ha ett giltigt båtkörkort. Transportstyrelsens krav på utbildningen är att den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment och att den ska vara godkänd av myndigheten. Utbildningen ska genomföras av en auktoriserad instruktör och vara minst åtta timmar lång. Om du vill göra provet på ett annat språk än svenska kan du göra det om instruktören erbjuder möjlighet till det. När du har genomfört utbildningen får du ett intyg som är giltigt i tre år. Därefter måste du förnya ditt certifikat genom att gå en repetitionskurs.

Varför införs det krav på förarbevis för vattenskoter?

Syftet med dessa åtgärder är att öka säkerheten i Sveriges vatten enligt Transportstyrelsen. Detta med tanke på de många vattenskoterolyckor som inträffar varje år då oerfarna som aldrig satt sin fot på en vattenskoter ger sig ut. Med införandet av förarbevis för vattenskoter hoppas Transportstyrelsen att antalet olyckor ska minska.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *