Slutbesiktningen – En viktig del av ditt husprojekt

Slutbesiktningen – En viktig del av ditt husprojekt

Om du precis har slutfört ett husbygge eller renoverat en villa är en slutbesiktning mycket viktig. En slutlig inspektion av entreprenaden är väsentlig eftersom det kommer att kontrollera att konstruktionen har blivit gjord korrekt. En sådan här inspektion ordnar Besiktningsbyrån.

Vad är en slutbesiktning?

Slutbesiktningen innebär att kontrollera om arbetet har utförts på ett korrekt sätt enligt branschstandarder och uppfyller de säkerhetskrav som finns. Om någon av parterna, kunden eller entreprenören vill att en sådan besiktning ska äga rum, måste en slutbesiktning utföras. Detta händer i de allra flesta fall idag. Vad inspektören måste göra vid slutbesiktningen är att kontrollera om arbetet utförs i enlighet med det innehåll som båda parterna enats om och om arbetet utförs i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Inspektören bedömer om arbetet utförs på ett ordentligt sätt. Alla delar av fastigheten måste inspekteras och inspektören måste vara oberoende. Den sista kontrollen betalas av kunden, vanligtvis konsumenten.

Hur går besiktningen till?

Den slutliga inspektionen gör det möjligt för båda parter att systematiskt granska alla utrymmen och mark som omfattas av fastigheten. Besiktningar måste utföras systematiskt, vanligtvis från fastighetens ingång. Vind, krypgrund och flera svåråtkomliga platser måste också kontrolleras. Det räcker inte att snabbt titta på krypgrunden under huset. Här måste en ficklampa och fuktmätare användas för en mer grundlig inspektion. Under den slutliga inspektionen bör alla parter ges möjlighet att kommentera vad de såg under inspektionen. Inspektörer måste vara objektiva och oberoende under den slutliga inspektionen och bara kommentera när de direkt av misstag observerar eller upptäcker innehåll som bryter mot tillämpliga lagar eller krav från myndigheterna ur teknisk synvinkel.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *