Positiva och negativa effekter av ledarskapsutbildning enligt Jörg Bassek

Positiva och negativa effekter av ledarskapsutbildning enligt Jörg Bassek

Det råder ingen tvekan om att ledarskapsutbildning har både positiva och negativa effekter på dem som deltar. Å ena sidan kan den leda till bättre självreflektion och en mer holistisk förståelse av ledarskap. Men den kan också förstärka dåliga vanor hos chefer och få dem att ignorera de negativa aspekterna av sin ledarstil. Vi kommer att titta närmare på både det goda och det dåliga med ledarskapsutbildningar.

Målet med en ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning har ofta som mål att få chefer att reflektera över hur deras handlingar påverkar de anställda. Detta är bra eftersom det kan leda till en mer medkännande och förstående ledarstil. Jörg Bassek anser att denna reflektion också kan leda till att cheferna fokuserar för mycket på sig själva och sin egen ledarstil, i stället för att tänka på teamet som helhet. Dessutom bör ledarskapsutbildningen fokusera på de negativa aspekterna av ledarskap för att hjälpa cheferna att undvika dessa fallgropar. Alltför ofta förstärker ledarskapsutbildningen bara de goda egenskaperna, när det är de negativa som verkligen avgör hur arbetsplatsen fungerar.

Sammanfattningsvis har ledarskapsutbildning både positiva och negativa effekter. Det är viktigt att vara medveten om båda innan man ger sig ut på en ledarskapsutvecklingsresa. Med denna kunskap i handen, kan du försäkra dig om att ledarskapsutbildningen är skräddarsydd för dina behov och att den i slutändan hjälper dig att bli en bättre ledare.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *