Översättningar för dina behov

Översättningar för dina behov

Är du i behov av språkgranskning eller en korrekturläsning på en uppgift du har gjort till ett skolprojekt på akademisk nivå eller om du kanske behöver det till en hemsida du har gjort på ett annat språk? Då har vi lösningen för dig! Men vad är då egentligen korrekturläsning och språkgranskning?

Korrekturläsning

Korrekturläsning är där en person, en korrekturläsare, granskar igenom din text efter stavfel eller grammatiska fel. Oftast har korrekturläsaren akademisk utbildning och kommer även att hjälpa till med att ge konstruktiv kritik så du inte bara får din text granskad och korrigerad, utan de kommer även hjälpa dig att för att du själv ska få information om vad du göra för att förbättra dina texter så du även lär dig något med vilka ord man kan använda, meningsuppbyggnad och mera.

Språkgranskning

Språkgranskning kan betraktas som en övergripande form av ordbehandling. Det kan vara en text du skriver eller översätter själv. När man arbetar professionellt med översättningsarbete kan språkgranskning vara ett separat steg där språkgranskaren gör en professionell utvärdering av texten. Detta kan innebära att du flyttar, förkortar eller skriver om texten vid behov. Språkgranskare fokuserar på ordval och idiomatiska uttryck i texten, konturen och sammanhanget. Med andra ord innebär processen för språkgranskning att kontrollera och utvärdera texten för att göra den lämplig för sitt avsedda sammanhang.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *