Vad är en energideklaration?

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen registreras hos Boverket och syftar till att minska byggnadens energibehov och tydligt visa husets totala energiprestanda. Det klassificeras efter vilken energityp som används och vilken av de fyra klimatzonerna i Sverige. Målet är att göra det lättare och mer rättvist att jämföra fastigheter, oavsett var landet bor, samtidigt som man belönar den mest effektiva och miljövänliga energin. Om vissa åtgärder måste vidtas för att minska energieffektiviteten kommer den också att föreslå förändringar som är kostnadseffektiva och inte påverkar den inre miljön negativt.

En energideklaration som görs efter den 1 januari 2014 måste också innehålla en energinivå mellan A-G. Idag klassificeras byggnader vars energiförbrukning uppfyller kraven för nybyggda bostadshus i kategori C. Energideklarationer, eller energiberäkningar, utförs nästan alltid av kontrollansvarig.

Säljarens ansvar

Det finns energikrav vid försäljningstillfället. Om energikrav föreslås i annonsen måste information om energiprestanda inkluderas i marknadsföringen. Energideklarationen överlämnas till spekulanter och lämnas till slutköparen före köp. Energideklarationen gäller i 10 år. Om säljaren inte uppfyller de lagstadgade kraven kan säljaren ansöka hos bostads-, bygg- och stadsplaneringskommissionen. Underlåtenhet att följa order kan leda till straff. Vid köp av en bostadsfastighet inom 6 månader från bosättningsdagen har köparen också rätt att utföra energiberäkningar och kostnaden bärs av säljaren. Utan en energifil finns det flera sätt att hantera denna situation. Mäklaren ger råd om vägval och hur man anpassar försäljningskontraktet till energibehovet.

Bostadsrätter – Vad gäller här?

Till exempel för bostadsrätter som gäller hus är reglerna inte exakt desamma. Detta beror på att hyresgästen-hyresvärdens hyresvärd ser till att energiberäkningar görs innan huset säljs. Med andra ord är bostadsrättshavaren ansvarig för att säkerställa korrekta energiberäkningar, men hyresgästens säljare ansvarar för att energideklarationsinformationen visas i annonsen.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *