Transport och hantering av farligt gods – Säkerheten är viktig

Transport och hantering av farligt gods – Säkerheten är viktig

Att transportera och hantera farligt gods är något som flera företag gör. Många tänker säkert att det inte är några som helst problem, men det finns många viktiga saker att tänka på för att säkerställa personalens hälsa och förebygga olyckor. Enligt ett EU-direktiv från den första januari 2000 ska alla företag som transporterar och hanterar farligt gods ha en Säkerhetsrådgivare som medverkar i transportern. Säkerhetsrådgivare utbildas och examineras av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Säkerhetsrådgivarens uppgifter är att förebygga olyckor när farligt gods hanteras. Detta gör dem genom att se över regler, handleder, ger anvisningar och utbildar de anställda inom företaget.

Vad är farligt gods

Farligt gods handlar om ämnen och föremål som har farliga egenskaper. Dessa ämnen och föremål kan skapa allvarliga skador på miljö, egendom och människor, därför måste stor försiktighet vidtagas vid hantering av dessa. De farliga ämnena klassificeras i flera olika klasser som utgår ifrån ämnets och föremålets egenskaper. En mer ingående och tydligare beskrivning av de olika klassificeringarna går att hitta på Amasis.se under Klassificering av Farligt Gods.

Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad är ett dokument innehållandes uppgifter om de miljö- och hälsorisker som finns hos vissa kemiska produkter. Företag som har kemiska produkter på marknaden är skyldiga att lämna ett säkerhetsdatablad till de som använder produkterna i yrket, samt till de som säljer produkten vidare. Säkerhetsdatabladet måste innehålla viktig information om de farliga kemiska beståndsdelarna som produkten innehåller, nedbrytbarhetsuppgifter osv.

Ett säkerhetsdatablad är en viktig del för att informera om hur farlig en produkt är för att minimera riskerna vid hantering av produkten. Vid exponering av en farlig produkt är det viktigt att en vanlig person kan förstå hur man omedelbart ska ge behandling till den utsatta personen. Ett säkerhetsdatablad räddar liv och är en väldigt viktig del inom säkerheten rörande kemiska produkter.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *