Så ökar du ditt självledarskap och din självkontroll

Så ökar du ditt självledarskap och din självkontroll

En undersökning som gjordes visar att de mest uppskattade arbetsplatserna kännetecknas av självledarskap. Det vill säga att ledare och medarbetare i hög utsträckning kan leda sig själva i det dagliga arbetet. För många företag är det här kritiskt, medans för andra företag så är det meriterande. I grund och botten så är det viktigt för medarbetare då det gör att dem känner sig säkra på det dem utför. Vilket leder till mindre slösad tid i form av att dubbelkolla eller stämma av med sin chef om vad som är okej eller inte och hur man ska utföra en sak och hur man inte bör göra. Misstro in att det i vissa fall är bra att fråga saker men när det kommer till arbetsuppgifter som man bör vara säker på och som ingår i dagligt arbete så är självledarskap en stor pjäs. För dig som individ innebär självledarskap att du vill utveckla dig som person och ifrågasätta dina egna antaganden. Det handlar om att vara nyfiken på att öka medvetenheten om tankar, motiv och drivkrafter och hur du påverkar dig själv och andra.

Inyan erbjuder kurser inom personlig effektivitet i såväl vardagslivet som på jobbet, detta inkluderar bland annat kurser som handlar om självledarskap och självkontroll och hur du kan öka dessa. Det handlar om kurser som ger en effekt av ditt beteende i vardagen och som ökar den personliga effektiviteten.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *