Marcus Hamberg: Investeringsstödet för hyresbostäder

Marcus Hamberg: Investeringsstödet för hyresbostäder

Investeringsstödet för hyresbostäder infördes 2016 för att uppmuntra byggandet av fler bostäder till överkomliga priser. Bidraget är tillgängligt för projekt som uppfyller vissa kriterier, bland annat ett maximalt hyrestak. Hittills har investeringsstödet uppgått till 13,1 miljarder kronor och bidragit till byggandet av 50 000 bostäder. Från och med 2020 kommer investeringsstödet att delas upp i två potter – en för projekt i de tre storstadsregionerna och en för projekt utanför dessa regioner. Detta beror på den betydligt högre efterfrågan på investeringsstöd utanför storstadsregionerna. I slutändan ska investeringsstödet för hyresbostäder göra det lättare för människor att hitta en bostad till rimlig kostnad.

Investeringsstöd för hyresbostäder och energieffektiviseringar är viktigt för små kommuners långsiktiga stabilitet. Åtgärden kommer att leda till en kraftig minskning av byggandet i mindre kommuner där stödet har varit avgörande för byggandet av nya bostäder. Många kommuner som nu har färdiga detaljplaner – som har kostat mycket pengar att ta fram – men projekten kommer inte igång eftersom de ekonomiska förutsättningarna plötsligt försvann i och med förslaget från höstens budget. Detta kommer att leda till att ett stort antal människor blir utan bostad och att kostnaderna ökar för de större städerna när de försöker ta på sig bördan. investeringsstödet för hyresbostäder bör inte avskaffas.

Vem är Marcus Hamberg?

Marcus Hamberg är VD för RW Capital AB och har en examen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hamberg är en entreprenör som arbetar inom fastighetsbranschen. Som VD för RW Capital ansvarar Hamberg för investeringar, förvärv och avyttringar inom fastighetsbranschen. Under sin karriär har Marcus varit involverad i flera framgångsrika transaktioner på sammanlagt mer än 10 miljarder kronor. Utöver sitt arbete på RW Capital är Hamberg även styrelseledamot i flera företag inom fastighetsbranschen. Hamberg gillar att engagera sig och är mycket intresserad av investeringsstödet eftersom han har en stor passion för att hjälpa andra. Hans erfarenhet och kunskap inom området gör honom till en värdefull tillgång för alla företag.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *