Certifierad energiexpert för U-värdesberäkningar

Certifierad energiexpert för U-värdesberäkningar

En energiberäkning för en byggnad ska följa byggreglerna BBR 29. Detta innebär att man måste tillhandahålla specifik information, t.ex. byggnadsritningar och önskemål om värme- och ventilationssystem. Beräkningen används för att se till att byggnaden uppfyller erforderliga energiformer, med hänsyn till faktorer som värmeisolering och energiförbrukning.

För att kunna utföra en energiberäkning så krävs det data och denna finns i bygglovsritningar, önskemålet på värme- och ventilationssystem, värmedistribution, fastighetsbeteckning och husets ort samt även U-värden på fönster och dörrar. För att kunna göra en beräkning av en fastighets isoleringsförmåga krävs oftast en utförlig U-värdesberäkning.

Vad gör en certifierad energiexpert

För att bli certifierad energiexpert. För att bli certifierad måste en person ha expertis inom energiområdet genom en universitets- eller yrkeshögskoleexamen samt fem års relevant yrkeserfarenhet. Det finns två typer av kvalifikationer som är normala för enkla byggnader och kvalificerade för komplexa byggnader. När energideklarationer och verifierade energiberäkningar utförs ska de slutligen utföras av någon som är certifierad.

Behovet av att mäta byggnaders energibehov

En byggnads energibehov bestäms av ett antal faktorer, bland annat klimatet, konstruktionstypen och användningen av byggnaden. I Sverige bestäms energikraven för byggnader av de svenska byggreglerna, som bygger på EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

De svenska byggreglerna uppdaterades 2012 för att återspegla förändringar i energiförbrukning och värmeisolering i byggnader. Den viktigaste förändringen var införandet av ett krav på en energiberäkning för alla nya byggnader och tillbyggnader. Denna beräkning används för att kontrollera att byggnaden uppfyller den erforderliga energistandarden.

Beräkningen baseras på ett antal faktorer, bland annat klimatet, konstruktionstypen och byggnadens användning. Den viktigaste faktorn är isoleringsvärdet för byggnadens hölje – det vill säga väggar, tak och fönster. Ju högre isoleringsvärde, desto lägre energibehov för uppvärmning och kylning.

I Sverige måste alla nya byggnader och tillbyggnader uppfylla ett lägsta energikrav. Detta krav baseras på byggnadens storlek och typ samt dess läge. Till exempel måste ett småhus i södra Sverige uppfylla ett högre energikrav än ett flerbostadshus i Stockholm.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *