Rive Juridiska Byrå erbjuder utbildning inom arbetsrätt

Rive Juridiska Byrå erbjuder utbildning inom arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är ett av Sveriges ledande juristbyråer. RiVe har lång erfarenhet av arbetsrätt och representerar hundratals människor, företag och myndigheter varje år. RiVe arbetar enligt internt utvecklade och riktade metoder och kombinerar därmed sin omfattande juridiska expertis och branschkunskap för att hjälpa sina kunder på bästa möjliga sätt. RiVes advokater hanterar dagligen all slags arbetslagstiftning, såsom kollektivavtal, uppsägningar etc. RiVes jurister arbetar helt på obestämd tid med arbetsrätt, som de har mycket erfarenhet och kunskap om.

Utbildning inom Arbetsrätt

Rive erbjuder utbildning i arbetsrätt. Utbildningen fokuserar på viktiga aspekter av arbetsrätten och ger grundläggande arbetsrätt. Du får kunskap och färdigheter för att hantera arbetsrätten professionellt för att minska risken för dyra upplevelser när du arbetar som arbetsgivare. Detta innebär att du lär dig hur du tillämpar reglerna och överenskommelserna i LAS och hur du ska agera som arbetsgivare för att förhindra tvister och skydda företaget från dyra lösningar.

RiVes mål är att uppnå bästa möjliga resultat oavsett rådande förhållanden. RiVes advokater försöker alltid vinna, och om det inte är möjligt på grund av det. RiVe fokuserar mycket på dina egna intressen snarare än på det potentiella team som många andra byråer fokuserar på. RiVe arbetar på obestämd tid inom arbetsrätten och dess kunder är alla individer, företag och multinationella grupper både utomlands och i Sverige.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *