RiVe Juridiska Byrå – Diskriminering av arbetssökande

RiVe Juridiska Byrå – Diskriminering av arbetssökande

För att ge ett omfattande skydd mot diskriminering på arbetsplatsen trädde diskrimineringslagen i kraft den 1:a Januari 2009. Lagens syfte är att ge lika rättigheter och möjligheter för alla. Lagen gäller inte bara de anställda på en arbetsplats, utan även arbetssökande. Någon form av diskriminering får ej förekomma under något moment i rekryteringsprocessen. En arbetsgivare har rätt att värdera alla arbetssökande efter utbildning, arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet. Arbetsgivaren får däremot inte värdera en sökande efter kön, ålder, etnisk tillhörighet, identitet, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning.

När det gäller en arbetssökandes rätt till rättvis behandling finns det vissa skillnader mellan offentlig och privat sektor. Inom offentlig sektor är arbetsgivaren skyldig att fatta beslut på sakliga grunder. Till sakliga grunder hör bl.a förtjänst och skicklighet. Inom den privata sektorn gäller fri anställningsrätt, vilket innebär att arbetsgivaren alltid har rätt att själv få avgöra vem som ska anställas.

Arbetssökandes rättighet att se på vilka grunden urvalet gjordes

En arbetssökande har rätt att få se på de grunder anställningen eller urvalet till intervjun gjordes. Arbetsgivaren har skyldighet att lämna ut en skriftlig uppgift om vilken arbetslivserfarenhet, utbildning och andra meriter som den som fick jobbet har. Ifall arbetsgivaren skulle vägra, kan det vara ett tydligt tecken på att det skett en diskriminering.

RiVe Juridiska byrå hjälper dig

Ifall du har blivit utsatt för diskriminering på arbetsplatsen eller via rekryteringen står RiVe på din sida. RiVes arbetsrättsjurister har lång erfarenhet av den här typen av fall då de hanteras dagligen.

Bertil Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *